Actualiteiten archief

Nieuws van en over de Civil Society Club

23 oktober 2015

Ook zonder geld kun je het Lokaal Fonds Oegstgeest steunen!

Door Milou

Door deze advertentie als gratis “stoppertje” digitaal te verspreiden en te plaatsen op je site, op je Facebookpagina, per Tweet, of in je nieuwsbrief of andere digitale uitingen. Laat het ons graag weten per Tweet (hashtag @cscoeg) als je de advertentie gratis hebt geplaatst. Dan zullen wij dit in principe graag retweeten met een url-link naar je bron waarop je de advertentie hebt geplaatst. NB. Afhankelijk van de inhoud of digitale bron behouden we ons wel het recht in voorkomende gevallen, af te zien van een retweet.

Uiteraard blijven financiële giften ook heel welkom, waarmee het Lokaal Fonds Oegstgeest lokale goede doelen in en rond Oegstgeest kan blijven steunen. Donaties zijn welkom op: NL68 RABO 0307 8592 74 o.v.v.
“donatie”. Bedankt voor je gift! Klik hier om te zien waar je donaties terecht komen.

Alle berichten