Onze initiatieven

Wat doet de Civil Society Club

Actief burgerschap

Waarom actief burgerschap?

Vanaf 2010 pioniert de Civil Society Club Oegstgeest met veel passie en plezier om actief burgerschap in Oegstgeest zichtbaar te maken, initiatieven te verbinden en te ondersteunen en filantropie bevorderen. Dit doen we zodat burgers meer richting en vorm kunnen geven aan hun eigen leefgemeenschap. We inspireren burgers en ondernemers op talloze manieren om zelf een meer betrokken, groene en actieve rol te spelen in hun dorp.

De Stichting Civil Society Club werkt bewust bottom-up met vrijwilligers, en zonder financiële bijdrage van de gemeente Oegstgeest. Dit doen we zodat het het eigenaarschap bij de burger blijft liggen en alle resultaten zichtbaar direct voortkomen uit lokaal gedragen steun.

De samenleving, dat zijn wij! Wat kun jíj doen?

Dit onderdeel zal worden aangevuld met allerlei links van burgerinitiatieven die een constructieve bijdrage leveren aan onze eigen leefgemeenschap. Mail meer suggesties graag aan: info@civilsocietyclub.nl

Project onderdelen

Burgernet oegstgeest

Samen voor een veilige buurt

NL-Alert

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt
doen.

Nederlands Bijwerkingen Centrum

Iedereen kan een bijwerking bij Lareb melden. Ervaart u een bijwerking tijdens het gebruik van uw geneesmiddel(en) of bent u zorgverlener en vermoedt u dat er sprake is van een bijwerking van een
geneesmiddel? Meldt dit dan, ook al bent u er niet zeker van.

Humanitas

Wat houdt de steun van Humanitas in?

Het gaat om: het ordenen van de papieren (zo nodig digitale) documenten, het wegwerken van achterstanden, het helpen invullen van formulieren, ook de formulieren voor de aanvraag schuldhulpverlening bij de Stadsbank en vele andere ondersteuningen.

-

Zilveren Kracht Centrale

Wilt u uw kennis en ervaring (blijven) inzetten voor de samenleving?

Medewerkers van Radius helpen u graag op weg! Het doel is dat u kunt
doen wat u leuk en zinvol vindt, waar u goed in bent of waar u goed in
wilt worden.