Onze initiatieven

Wat doet de Civil Society Club

Goede doelen portaal

Waarom dit portaal?

Veel lokale goede doelen & burgerinitiatieven zijn versplinterd en/of onzichtbaar. Dit lokaal Portaal brengt deze mooie initiatieven, projecten, goede doelen en organisaties in Oegstgeest e.o. op één plaats samen. Zo zie je waar dorpsgenoten zich vrijwillig voor inzetten en ook welke lokale doelen jouw steun/of inzet goed kunnen gebruiken.

Wil je jouw goede doel, fonds, stichting, serviceclub etc. ook gratis in op deze pagina: Het “Lokale Goede Doelen Portaal” plaatsen of heb je suggesties? Laat het ons graag weten

Voor een vermelding hebben we nodig: titel, korte samenvatting (max 80 tekens), inhoud, logo (100 pixels breed, 50 pixels hoog/ een hoogte:breedte verhouding hebben van ongeveer 1:2) en je website adres. We behouden ons het recht voor teksten te redigeren of de vermelding te weigeren. Lever de input graag aan bij: Kars Zuidhoek, Civil Society Club, email: portaal@civilsocietyclub.nl

Wij hopen dat organisaties de Stichting Civil Society Club ook willen vermelden op hun eigen website of in social media. Zo versterken en helpen burgers en organisaties elkaar in Oegstgeest en kunnen we samen een groter maatschappelijke effect genereren.

Contact, zie contact pagina (Maureen en Kars).

Project onderdelen

Vereniging van vrienden van de Leidse Hout

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH) zet zich in voor het behoud en de verbetering van het park.
Daarnaast organiseert of bevordert zij allerlei activiteiten die passen in het park. De vereniging was en is betrokken bij het beheer, de inrichting en de verfraaiingen van het park.

Tevens ondersteunt de vereniging de concerten die worden georganiseerd door de Stichting Muziek Leidse Hout.

Inloophuis Scarabee

3 dagen per week zijn wij geopend voor een inloopkoffie.

Naast een inloopkoffie, organiseert Scarabee andere activiteiten zoals yoga, wandelgroep, en creatieve workshops, ook voor kinderen. Inloophuis Scarabee draait alleen op vrijwilligers en heeft geen inkomsten.
Locatie is op: Oude Vest 17, leiden ( tegenover Lakenhal )

Contactpersoon: Loek Wheeler: tel: 06-27625227

Lokaal fonds Oegstgeest i.o.

Ondersteunt lokale maatschappelijke projecten en groene burgerinitiatieven, projecten in Oegstgeest e.o.

Stichting Vluchtelingen werk locatie Oegstgeest

VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in

Oegstgeest. We begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in
Nederland afleggen. Vanaf het moment dat ze aankomen, tot ze volwaardig
meedoen in onze samenleving.​Informatie en adviespunt: Spreekuur:
dinsdag 11.30-13.30 uur.

SchuldHulpMaatje

De hulp wordt georganiseerd vanuit samenwerkende kerken in Leiden,

Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Van SchuldHulpMaatje is een
groeiend aantal vrijwilligers actief in Oegstgeest en omgeving om uw
leven weer in balans te krijgen.

SchuldHulpMaatje Helpt financiële problemen bestrijden en
voorkomen i.s.m. lokale hulpverleningsinstanties. Stelt getrainde
Maatjes beschikbaar, die vrijwillig een steun en toeverlaat zijn.

Humanitas

Wat houdt de steun van Humanitas in?

Het gaat o.a. om:

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een samenwerkingsverband van BplusC afdeling muziek en de Stichting Jeugd Symfonieorkesten Oegstgeest. Het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek wil jonge musici uit Leiden en de regio Rijnstreek de mogelijkheid bieden om op hun eigen niveau orkestervaring op te doen. Daarbij streven
wij naar een zo hoog mogelijk niveau, in een sfeer waarin iedereen zich welkom en prettig voelt.

Smarti

Smarti organiseert avontuurlijke reizen voor mensen tussen de 20 en 40 jaar met een lichamelijke handicap. Onze deelnemers en begeleider vormen één groep die gezamenlijk zorgen voor een actieve, interessante,
intense en natuurlijk vooral ook gezellige vakantie.

Contact: Machteld van den Bosch, voorzitter en coördinator begeleiders, email machteld@smarti.nl

Stichting Evenementen Oegstgeest

Stichting Evenementen is een actieve vrijwilligersorganisatie die zich

bezighoudt met het verzorgen van de meest uiteenlopende activiteiten
voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.

Stichting MediPartners Nederland

Houdt zich bezig met begeleiden en revalideren van patiënten met gewrichtsafwijkingen en parkinson door vrijwilligers

Stichting ter ondersteuning van de dierenhulp- en ambulancedienst Leiden e.o.

Ondersteunt de Dierenambulance Vogelasiel Regio Leiden e.o. die 1e hulp

verleent aan dieren die gewond zijn geraakt en zieke of gewonde
(buiten)vogels opvangt. Haarlemmerstraatweg 12 Oegstgeest 071 517 41 41.

Calcutta Rescue Nederland

Calcutta Rescue Nederland is een kleine stichting, die fondsen werft voor de allerarmsten in Kolkata, India.
We bestaan al bijna 25 jaar en zorgen niet alleen voor financiële middelen (medische zorg en onderwijs), maar zenden ook vrijwilligers uit ter ondersteuning.
De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers.

Stichting Vrienden van de Terminale Thuiszorg

Vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers van cliënten in de terminale

fase, die graag thuis willen overlijden in hun eigen vertrouwde
omgeving.

Bontius Stichting

De Bontius Stichting werft aanvullende fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van het LUMC.

Stichting Strohalm Foundation

Helpt kansarme kinderen in India en wil de leefomstandigheden van

kansarme kinderen verbeteren door hen scholing en dagelijkse verzorging
te geven.