Onze initiatieven

Wat doet de Civil Society Club

Inleiding

Versterken actief burgerschap lokaal

Vanaf 2010 pioniert de Civil Society Club Oegstgeest met veel passie en plezier om actief burgerschap in Oegstgeest zichtbaar te maken, initiatieven te verbinden en te ondersteunen en filantropie bevorderen. Dit doen we zodat burgers meer richting en vorm kunnen geven aan hun eigen leefgemeenschap. We inspireren burgers en ondernemers om zelf een betrokken en actieve rol te spelen in hun dorp en ondersteunen hen daarbij.

Om ons burgerinitiatief onafhankelijk te kunnen ontwikkelen en het lokale draagvlak voor onze initiatieven zichtbaar te maken, werkt de Stichting Civil Society Club bewust bottom-up met vrijwilligers, en zonder financiële bijdrage van de gemeente Oegstgeest.

 • In 2015 heeft het Lokaal Fonds Oegstgeest met behulp van donaties van dorpsgenoten diverse lokale projecten financieel kunnen ondersteunen. Zie Ondersteunde projecten
 • Voorjaar 2015 ontving Stichting Civil Society Club een donatie van EUR3000 van Fonds 1818 als bijdrage in de onkosten voor het verder inrichten van het Lokaal Fonds Oegstgeest. De donatie wordt o.a. aangewend voor financiering van een promotie/wervingscampagne van het Lokaal Fonds Oegstgeest
 • Voorjaar 2015 heeft de Civil Society Club zich als lokale intermediair van NL Doet 2015, nuttig kunnen maken voor lokale klusaanbieders, bij het werven van vrijwilligers en het promoten van de diverse activiteiten. Zie NL Doet: Oegstgeest Doet 2015 en Oegstgeest Doet 2016
 • Eind 2014 is de Civil Society Club Oegstgeest opgenomen in de Community Lover’s Guide to Leiden: http://issuu.com/communityloversguide
 • In samenwerking met mede-initiatiefnemer Beleef het Verleden hebben we dankzij onze vrijwilligers en samen met tientallen organisaties, twee zeer geslaagde edities van de Oudenhofmarkt georganiseerd; de Oudenhofmarkt 2013 en Oudenhofmarkt 2014. Zie: http://www.civilsocietyclub.nl/csc-initiatieven/de-oudenhofmarkt-2014
 • In 2013 startte we met een campagne voor ons Lokaal Fonds Oegstgeest, een gemeenschapsfonds voor en door burgers, dat lokale goede doelen, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, in en rond Oegstgeest ondersteunt. Honderden dorpsgenoten doneerden bij de Jumbo al een statiegeldbonnetje. Inmiddels staan donatiebussen van het Lokaal Fonds Oegstgeest op tal van plekken in ons dorp en kunnen mensen die bij Peut Detom per getankte liter een cent doneren o.a. het Lokaal Fonds Oegstgeest: zie http://www.civilsocietyclub.nl/csc-initiatieven/lokaal-fonds-oegstgeest
 • In 2013 werd de Civil Society Club door het OranjeFonds uitgeroepen tot winnaar BuurtKroonappel van de gemeentelijke stemronde.
 • Mei 2013 ontwierp kunstenaar Rens Labruyere belangeloos een logo voor de Oudenhofmarkt, een interactieve leer- en doemarkt over actief burgerschap, duurzaam leven en lokale geschiedenis, georganiseerd in hartje Oegstgeest.
 • In 2012 ontwierp grafisch ontwerp bureau T2 Ontwerp belangeloos een mooi logo en huisstijl voor Stichting Civil Society Club Een ander initiatief van onze Stichting in 2012, waarin vele vrijwilligers en ook stichtingen en maatschappelijk ondernemers participeerden was de I Love Oegstgeest-raamposter campagne. Wie kent niet het vrolijke gekleurde “I Love Oegstgeest” logo? Je komt het tegen bij vele benefietactiviteiten in ons dorp en achter ramen van verschillende dorpsgenoten. Zie film Prijsgevers: , stichtingen en winkeliers I Love Oegstgeest
 • In 2012 lanceerden we een online vraag & aanbod buurtmarktplaats; Oegstgeesthelpt.nl.
 • Vanaf 2011 heeft de Stichting met veel succes drie jaar lang maandelijkse Open Coffee en After Work Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd op verschillende gastlocaties in het dorp. Hierbij zijn vele vruchtbare matches tot stand gekomen. Zie: http://www.civilsocietyclub.nl/actualiteiten/archief/belangstelling-kerst-meet-match-boven-verwachting en het televisieverslag van Unity TV
 • De Stichting Civil Society Club heeft vanaf haar ontstaan, voor diverse organisaties in en rond Oegstgeest bemiddeld en/of organisaties op verzoek belangeloos geadviseerd en ondersteund. o.a. met steunfilmpjes zoals tijdens de Meet & Match 9 december 2011 Oproep Meet & Match
 • In 2010 startte de Stichting met 1e bemiddeling tussen lokale goede doelen en maatschappelijk betrokken ondernemers. Dit resulteerde in de realisatie van een promotiefilmpje voor het eerste Osger Festival in Oegstgeest: zie https://vimeo.com/22328720
 • De eerste match: Osger Festival Oegstgeest 11-12 september 2010