Een eigen website van het Lokaal Fonds Oegstgeest is in voorbereiding.

Wat doet het Lokaal Fonds Oegstgeest?

Het Lokaal Fonds Oegstgeest is een van de succesvolle initiatieven van de Civil Society Club, de Stichting die actief burgerschap lokaal stimuleert.

Het Lokaal Fonds Oegstgeest is de brug tussen lokale maatschappelijke/groene (burger) projecten en lokaal geld (donaties). Het Lokaal Fonds Oegstgeest werft lokaal donaties waarmee lokale goede doelen financieel geholpen kunnen worden en verbindt zo allerlei partijen in Oegstgeest.

Het Fonds heeft de afgelopen jaren een vliegende start gemaakt dankzij de samenwerking met Jumbo Oegstgeest en andere winkeliers, en vooral dankzij vele donaties van dorpsgenoten.

Vrienden van Oegstgeest
Het Lokaal Fonds Oegstgeest is een echt gemeenschapsfonds, een “Vrienden van Oegstgeest.” Het Lokaal Fonds Oegstgeest wil lokale filantropie bevorderen en doet dit o.a. door het faciliteren en organiseren en werven van donaties. Inmiddels heeft het Fonds duizenden euro’s aan donaties ontvangen en daarmee tal van lokale goede doelen kunnen helpen. Activiteiten en voorzieningen die daardoor mogelijk worden, dragen bij aan het woonplezier in ons dorp en versterken de onderlinge saamhorigheid.

Zo stimuleert het Fonds actief burgerschap en draagt het bij aan het in stand houden en vergroten van kwaliteit en het welzijn van de Oegstgeester samenleving. Het Fonds wil lokale burgerinitiatieven en lokale vergroening een duurzaam karakter geven. Door teruglopende subsidies en nadruk op de zelfredzaamheid van burgers wordt dit steeds belangrijker.

Het Fonds is volledig transparant naar haar donateurs en leefgemeenschap over ontvangen giften en bestedingen.

Draag zelf een goed idee of project aan
Draag jij bij aan je dorp met een project of (burger)initiatief? Heb je een goed idee waarmee je anderen kunt helpen en/of een lokaal maatschappelijk probleem wilt oplossen? Laat het ons graag weten.

Voor projecten die het Lokaal Fonds Oegstgeest heeft ondersteund zie projecten pagina

Meer informatie over Lokale Fondsen.