Het bestuur van de Civil Society Club

Jaap Remeeus

Jaap Remeeus

voorzitter, part-time
voorzitter@lokaalfondsoegstgeest.nl

Jaap is Senior adviseur HRM en Organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat. Hij heeft veel ervaring in leidinggevende functies en is goed in het maken van verbindingen. Hij vindt het een leuke uitdaging om toehoorders enthousiast te krijgen voor een boodschap. "Het LFO spreekt mij aan vanwege de concrete bijdrage aan de realisatie van lokale burgerinitiatieven. Tot op heden heb ik ervaring opgedaan met professionaliseren, aansturen van groepen, voorzitten, strategievorming en verbetering van dienstverlening. Mijn kracht zit in het formuleren en overbrengen van een boodschap, het enthousiasmeren van anderen, het verbinden en realiseren van resultaat. Deze vaardigheden wil ik inzetten om de ambities (conform beleidsplan 2016-2019) en de ' verbeterpunten' van het LFO te realiseren."

Barbera Herman

Barbera Hermans

voorzitter, part-time
voorzitter@lokaalfondsoegstgeest.nl

Stephan Slingerland

Secretaris
secretaris@lokaalfondsoegstgeest.nl

Stephan is een onafhankelijk adviseur op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen. Eerder werkte hij voor het Clingendael Instituut, het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende milieuconsultancies. Duurzaamheid is voor Stephan veel meer dan alleen milieu: sociale doelen, gezondheid, welvaart en cultuur horen daar net zo goed bij. En een duurzame leefomgeving begint voor Stephan bij lokaal draagvlak, vandaar dat hij als vrijwilliger bij het LFO betrokken is als secretaris.

ernst de bruijn

Ernst de Bruijn

penningmeester
penningmeester@lokaalfondsoegstgeest.nl

Ernst is een gepensioneerd oud medewerker van Shell en is actief als vrijwilliger in diverse organisaties.

Francis Silva

bestuurslid

Francis is een ervaren senior adviseur in het openbaar bestuur. Na 15 jaar bij Defensie gewerkt te hebben in de planning en control en de informatievoorziening is hij nu in between jobs. Francis oriënteert zich in dit kader vooralsnog op werk in de sector van de (openbare orde en) veiligheid, het werkveld waar zijn persoonlijke en beroepsmatige interesse naar uitgaat. Francis zet zich graag in voor goede doelen waarin sprake is van belangenvertegenwoordiging, het bevorderen van onderling contact of indien het goede doel betrekking heeft op kinderen en dieren. Sinds kort is hij vanuit Leiden met partner verhuisd naar Oegstgeest. Participatie in het LFO is hierbij een middel om het dorp en haar inwoners beter te leren kennen.

Annemarie Willemsen

Annemarie Willemsen

bestuurslid
cummunicatie@lokaalfondsoegstgeest.nl

Annemarie woont sinds 2015 in Oegstgeest na 8 jaar in Maleisië gewoond te hebben. Annemarie is een ervaren communicatieadviseur en zal vanuit deze invalshoek ook een bijdrage leveren aan het LFO. De afgelopen jaren heeft ze als ondernemer/ projectleider/ coördinator in Azië diverse communicatie-, marketing- en salesprojecten ondernomen, gedreven door het samenbrengen van mensen en het uitwisselen van ideeën. "Sociaal maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap maken dat je je ergens thuis voelt". Met frisse energie en een open blik zet Annemarie haar talenten graag in voor het LFO.

Het webteam

Fred Geiger

Fred Geiger,

webcoordinator
webmaster@lokaalfondsoegstgeest.nl

Luisella Kraak

ergonomisch adviseur

Maureen Schotman

goede doelen portaal